Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu informacje związane z ochroną Państwa danych osobowych, z prośbą o zapoznanie się z ich treścią.

Focus Invest Sp. z o.o. jako Administrator Państwa danych osobowych nieustannie podnosi standardy obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych swoich Klientów. Dlatego też wprowadzamy zmiany dostosowujące stosowaną przez nas Politykę Ochrony Danych do wymogów (RODO) tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Focus Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku, ul. Krucza 1, 82-200 Malbork wpisany do KRS pod nr 0000722940 oraz NIP: 5792265224.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • 1. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r),
 • 2. przeprowadzenia procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
 • 3. przeprowadzenia akcji marketingowych, w tym programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
 • 4. przedstawienia ofert, świadczenia usług, prawidłowej realizacji usługi świadczonej droga elektroniczną, obsługi reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
 • 5. prawidłowego działania strony internetowej oraz dostarczania wartości i efektów, które są przewidziane zakresem funkcjonowania Serwisu takich jak przygotowanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
 • 6. realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Oznacza to w szczególności: – prowadzenie badań statystycznych, – rozpatrywanie reklamacji, – dochodzenie ewentualnych roszczeń,
 • 7. w innych celach – dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),

3. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest:

 • 1. wykonanie umowy(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • 2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach, w których wyrażana zostaje na: promocję i marketing produktów lub usług oferowanych przez Administratora, przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego,
 • 3. prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, zapobiegania oszustwom, rozpatrzenia reklamacji;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności: podmioty uczestniczące w realizacji usługi, wspomagające obsługę użytkowników strony internetowej Administratora lub inne podmioty, gdy jest to niezbędne do realizacji ww. celów. Pana/Pani dane zostaną udostępnione także podmiotom wspierającym Administratora w świadczeniu usług, czyli takim, które zajmują się także obsługą rachunkową Administratora.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

 • 1. do momentu zakończenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora danych osobowych,
 • 2. do momentu zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażona została zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych także przy prowadzeniu przyszłych rekrutacji na dane stanowisko,
 • 3. do zakończenia trwania akcji marketingowej, w tym programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych,
 • 4. do zakończenia świadczenia usług, obsługi reklamacji,
 • 5. do chwili przesłania odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
 • 6. do chwili zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora danych osobowych lub przez stronę trzecią,
 • 7. do momentu cofnięcia udzielonych zgód,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

8. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania Pana/Pani, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zależy od uzyskania odpowiedniej zgody. Niepodanie danych osobowych, które są obligatoryjne będzie skutkować niemożliwością zawarcia umowy lub złożenia zapytania ofertowego.

9. Transfer danych osobowych wprowadzanych do formularza odbywa się przy użyciu bezpiecznego protokołu SSL. Administrator zapewnia Pani/Panu możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych poprzez: kliknięcie odpowiedniego linku, kontakt e-mail na adres: biuro@fibs24.com lub drogą pocztową na podany wcześniej adres siedziby firmy.

Polityka cookies

Pliki cookies
 1. Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu Internetowego są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika w związku korzystaniem ze Serwisu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego.
 2. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika.
  W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkowników i dostosować Serwis Internetowy indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 3. Administrator stosuje dwa rodzaje plików „cookies”:
  a. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Serwisu Internetowego i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika Serwisu Internetowego. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika Serwisu Internetowego.
  b. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Serwisu Internetowego i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika Serwisu Internetowego. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika Serwisu Internetowego.
 4. Administrator wykorzystuje pliki „cookies” w następujących celach:
  a. konfiguracji Serwisu Internetowego;
  b. popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/
 5. Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać zasady korzystania z plików „cookies”.
 6. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Użytkownik lub czasie pozostawania na danej stronie.
 7. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 8. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa:
  a. Internet Explorer;
  b. Chrome;
  c. Safari;
  d. Firefox;
  e. Opera;
  f. Android;
  g. Safari (iOS);
  h. Windows Phone;
  i. Blackberry;
  j. Microsoft Edge.
 10. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
  na stronie internetowej Serwisu Internetowego.
Użycie dodatkowych narzędzi analitycznych i marketingowych na Stronie:

Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem profesjonalnych narzędzi analitycznych i marketingowych takich jak: – Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA), – Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii), – Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii), W celach analitycznych wykorzystujemy narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Informacje w ten sposób pozyskane (w tym adres IP użytkownika) przesyłane są na serwery Google Inc. w USA gdzie są przechowywane. Za pomocą pozyskanych danych Google dokonuje oceny ruchu na Stronie, sporządza raporty z aktywności na Stronie oraz proponuje inne usługi związane z wykorzystaniem Strony. Wiemy, że istnieje możliwość przekazywania przez Google informacji stronom trzecim, o ile jest to zgodne z przepisami lub gdy strony trzecie zajmują się przetwarzaniem tych danych na zlecenie Google. Google zapewnia, że adres IP użytkownika nie zostanie powiązany z innymi danymi Google Inc.

Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności Google Analitics uzyskać można na stronie: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html. Użytkownik ma możliwość zablokowania instalacji cookie przez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Może to jednak powodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Strony. Mogą Państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.